Statiky rozponov

V tejto sekcii nájdete statické tabuľky pre každý z našich trapézových plechov. Určujú, aký je najväčší rozpon podpier pre montáž jednotlivých trapézových plechov. Pomocou tabuliek rozponov je možné ľahšie vyhotoviť realizačný projekt statiky a zároveň zistíte, aké by mal mať parametre trapézový plech, ktorý sa chystáte zakomponovať do projektu. Zároveň, vďaka tabuľkám rozponov ľahko zistíte, akú hrúbku a akú výšku vlny trapézového plechu by ste mali vybrať.

Uvedomujeme si, že pri projekte statiky je potrebné vziať do úvahy viaceré faktory, okrem iných aj zaťaženie strešného plášťa snehom či hmotnosť samotného plechu. Tabuľky sme pripravili tak, aby ste rýchlo a ľahko zistili, ktorý variant trapézového plechu bude pre projekt najideálnejší.

Údaje nižšie slúžia na informatívne účely. Konkrétnu výšku vlny a hrúbku plechu je potrebné navrhnúť podľa lokálneho zaťaženia snehom. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so snehovými pásmami sa vždy môžete obrátiť na nášho špecialistu Ing. Milan Makiš, makis@maslen.sk, +421 948 389 856

Go to Top